Hikari, trong tiếng Nhật có nghĩa là “ánh sáng” (光), là tên chúng tôi đặt cho dự án phát triển mới của Becamex Tokyu tại Thành phố mới Bình Dương, gần thành phố Hồ Chí Minh. Rice đã cộng tác với 4P’s, HTAP và Takashi Niwa Architects để cùng hình dung ra tương lai cho môi trường và không gian của dự án. Hikari chia sẻ những lý tưởng bền vững và các giải pháp tích hợp để truyền cảm hứng và khai sáng cho cộng đồng. Hikari là một không gian kết hợp làm vườn hữu cơ, vườn cây trồng, vườn thuỷ canh cộng sinh, cùng sự kiện và không gian bán lẻ truyền cảm hứng thông qua thiết kế tỉ mỉ.

Với concept độc đáo, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chiến lược và bản sắc thương hiệu được Rice tạo ra, xoay quanh “yếu tố ánh sáng” - rực rỡ và sống động, bao trùm các ứng dụng và không gian bằng độ sáng, cô đọng lại trong một chiếc logo. Rice tiếp tục xây dựng nhận diện thông qua các hệ thống biển báo và tìm đường, giúp kết nối bộ nhận diện xuyên suốt các điểm chạm.

+ more

- less