Các vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng


Senior Designer

Chúng tôi đang tìm kiếm một Senior Designer có khả năng dẫn dắt, quản lý & xây dựng chiến lược thương hiệu và các hệ thống thiết kế.


19.05.2022


Senior Project Manager

Chúng tôi đang tìm kiếm một Senior Project Manager có kinh nghiệm và có tính tổ chức cao, đã từng làm việc hoặc muốn phát triển ở lĩnh vực Thiết kế Đồ họa và Xây dựng Thương hiệu.


19.05.2022


Nếu bạn nhận thấy mình là một ứng viên tiềm năng, liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [email protected]