Rice tái cấu trúc thương hiệu và tạo ra một hệ thống nhận diện mới toàn diện cho Beatbites. Beatbites là nền tảng kết hợp của các nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo. Beatbites sáng tạo nội dung và chia sẻ những câu chuyện tôn vinh nghệ thuật, sự đa dạng, quá trình sáng tạo và văn hóa. Tầm nhìn của Beatbites là trở thành điểm đến hàng đầu để khám phá nghệ sĩ và sáng tạo nội dung, đồng thời trở thành nhãn hiệu hỗ trợ, quản lý và phát triển nghệ sĩ. Nhiệm vụ của BeatBites là ủng hộ các nghệ sĩ và sân khấu âm nhạc địa phương và quảng bá chúng ra thế giới.

Được truyền cảm hứng bởi đội ngũ và phạm vi tiếp cận quốc tế của Beatbites, rice bắt đầu với việc định hình văn hóa và củng cố lại thương hiệu, hướng tới kết nối toàn cầu. Hệ thống nhận diện tôn vinh tính linh hoạt, chất lượng sản phẩm và đặc điểm của nội dung. Helvetica hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ, trong khi hệ thống màu đậm tạo ra sự đa dạng hóa để xử lý mọi chủ đề nội dung của thương hiệu trên các nền tảng và môi trường khác nhau.

+ more

- less