Neil Massey

Nhiếp ảnh gia Neil Massey dành sáu năm để lưu lại Việt Nam trong những tấm ảnh anh chụp. Trong 6 năm, anh ghi lại những góc khuất trong chuỗi “Vietnam Collection” đầu tiên của mình. Sống, Monobloc, Untitled và Bloody Chunks được phân chia theo chủ đề và được ghi lại trong các khung thời gian khác nhau, bằng các loại máy ảnh khác nhau.

Đối với Neil, việc người thiết kế bộ ảnh là những người đang sống và trải nghiệm tại Việt Nam là vô cùng quan trọng. Từ những bức ảnh của Neil, Rice chia bố cục trình bày bộ ảnh ra thành những mảng thưa thới, giúp người xem tập trung hoàn toàn vào hình ảnh. Chúng tôi giữ sự đồng nhất này trong tất cả các tác phẩm của Neil. 4 kích thước riêng lẻ được chia tỷ lệ đồng đều, với những thước ảnh động của Sống được hiện lên ở định dạng sổ tay A5, trong khi những hình ảnh sống động và thô từ Bloody Chunks được định dạng ở kích thước khổ giấy lớn hơn - A3.

+ more

- less