Marou là khách hàng đầu tiên đến với rice để xây dựng hình ảnh và chiến lược cho thương hiệu. rice tận dụng tất cả chuyên môn từ khâu thiết kế đến công đoạn sản xuất — để cùng Marou thay đổi cái nhìn của thế giới về một thương hiệu ‘made in Vietnam’. Suốt gần một thập kỷ đồng hành cùng Marou, rice đã khám phá nên nhiều chiến lược mới, biến khoảng thời gian này thành một thập kỷ của sự trưởng thành.

+ more

- less