HTAP Architects là văn phòng thiết kế kiến ​​trúc và nội thất của Hoành Trần và Archie Pizzini tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây được biết đến với cái tên HTA-Pizzini. HTAP Architects tập trung vào sự bình đẳng và bản sắc cá nhân của cặp đôi. Hoành Trần và Archie Pizzini luôn có những cách tiếp cận vấn đề rất tương phản - thậm chí là trái ngược nhau. Hai thái cực này khai phá những màu sắc, cơ hội và sự đa dạng trong các dự án HTAP. Bộ nhận diện thương hiệu rice thiết kế cho HTAP mang tính thích ứng cao. Hệ thống lưới cho phép các nội dung tương tác và kết nối những yếu tố trọng điểm của một dự án (bao gồm các yếu tố về tiền tệ, cấu trúc, khí hậu, văn hóa hoặc ngữ cảnh) làm nổi bật lên sự liên kết chặt chẽ của các dự án HTAP.

+ more

- less