be là một công ty công nghệ Việt với ứng dụng gọi xe trực tuyến. rice đã hình thành một bộ nhận diện hình ảnh sử dụng những dòng kẻ ngang đặc trưng làm điểm nhấn. Tên thương hiệu được biến tấu linh hoạt để gợi cảm hứng ở những người nghe qua — be smart, be bold, be anything.

+ more

- less