The LOOP

The LOOP, trước đây là IPH, là khu phát triển đô thị phức hợp bao gồm khu dân cư, thương mại và bán lẻ. Trọng tâm trong phát triển này là điểm đến bán lẻ nhằm thiết lập tiêu chuẩn mới cho quận Cầu Giấy ở Hà Nội, một khu vực đầy tiềm năng với các trường đại học và cộng đồng quốc tế.

Lấy cảm hứng từ bối cảnh độc đáo cũng như kiến ​​trúc đặc biệt của tòa nhà, Rice đã phát triển chiến lược thương hiệu, tên gọi và hệ thống nhận diện toàn diện để gợi tưởng đến một địa điểm năng động, đầy tính tương tác và không ngừng phát triển, giống như một hệ sinh thái tự nhiên.

Bộ nhận diện bản sắc thương hiệu cuối cùng gợi lên suy nghĩ về bầu không khí và những cơ hội vô tận có sẵn tại The Loop, khuyến khích mọi người đến và khám phá một điểm đến độc đáo cũng như trải nghiệm trung tâm năng động.

+ more

- less