SAMSUNG tìm đến rice để chia sẻ một dự án mới đầy tiềm năng với tham vọng tạo ra một mạng lưới thẻ sim phủ sóng xuyên suốt Việt Nam. Sản phẩm hứa hẹn đưa tới cho người dùng một trải nghiệm được đồng bộ và hợp lý hóa cao, không chỉ khi sử dụng trong nước, mà còn được tối ưu hoá khi du lịch quốc tế.

Chúng tôi phát triển chiến lược và đặt cho thương hiệu cái tên "simple" (đơn giản). Từ ‘Simple’ liên hệ trực tiếp tới trải nghiệm SAMSUNG đưa tới cho khách hàng, cũng là sứ mệnh và nguồn cảm hứng duy nhất đằng sau bộ thương hiệu và nhận diện hình ảnh. Simple, từ đó, trở thành tên của công ty công nghệ chuyên biệt về truyền thông của SAMSUNG, nơi SAMSUNG tin tưởng vào việc cải thiện cuộc sống bằng cách đơn giản hóa các công cụ để kết nối.
— Keep it simple.

+ more

- less