Trong văn hoá Việt, cuốn Lịch đầu năm mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người Việt xưa nay luôn sử dụng lịch âm cho những sự kiện quan trọng — ký hợp đồng, chuyển nhà, hay thậm chí là kết hôn. rice quan sát cách những thông tin về ngày và lịch âm được thể hiện trên mỗi cuốn lịch ở Việt Nam và chọn chi tiết này làm cảm hứng thiết kế nên bộ lịch mới. Với lịch âm, người Việt tin rằng mỗi ngày trôi qua được tác động bởi các ngoại lực khác nhau và do đó, mỗi ngày trôi qua sẽ đều mang những sự kiện khác nhau. Minh hoạ cho sự đa dạng của từng ngày, chúng tôi mượn các chữ số mang đủ các sắc thái biểu cảm từ những cuốn sách tiếng Việt, tỉ mẩn tạo nên từng trang lịch truyền thống mới.

+ more

- less