Thành lập vào năm 1994, Pebsteel là công ty toàn cầu cung cấp các giải pháp về Nhà thép tiền chế và Kết cấu thép. Pebsteel truyền cảm hứng cho mọi người và doanh nghiệp thông qua các không gian thiết kế. Mục tiêu của Pebsteel là trở thành chuẩn mực trong ngành xây dựng thép, thông qua các giải pháp an toàn, bền vững và sáng tạo.

Với bối cảnh cạnh tranh trong ngành Thép tiền chế và Kết cấu thép, Pebsteel cùng rice làm mới thương hiện, giúp củng cố vị thế của Pebsteel trên thị trường. Tên cũ của thương hiệu “PEB Steel”, kết hợp với tên hệ thống, P.E.B (Nhà thép tiền chế), chỉ giới hạn trong các hoạt động kinh doanh trong Kết cấu thép.

Rice xác định một cái tên mới bằng cách trừu tượng hóa các từ mô tả PEB và Steel. Một cái tên có thể sở hữu và độc nhất. Phần mô tả “Engineered Building Solution” cung cấp sự rõ ràng về Thương hiệu. Rice phát triển một hệ thống nhận diện hình ảnh theo khái niệm “Xây dựng không gian cho sự vĩ đại” (Building space for greatness). Bản sắc này đã và đang được triển khai trên khắp môi trường của thương hiệu Pebsteel, thống nhất và mang lại sự khác biệt cho các cá nhân trong hệ thống nhân viên đa dạng của Pebsteel, cũng như các tòa nhà, màu sơn và sản phẩm của họ. Cách viết mới về thương hiệu dưới sự hướng dẫn của một bản sắc bằng lời nói mới cho phép Pebsteel truyền đạt về sự khác biệt của họ trên khắp các phương tiện truyền thông in ấn và kỹ thuật số, củng cố mục đích và tầm nhìn của thương hiệu.

+ more

- less