Trải nghiệm ngân hàng giờ đây dễ như ăn bánh (Cake). Hình ảnh thương hiệu mạch lạc, dễ hiểu, như thuật lại trải nghiệm người dùng khi sử dụng ngân hàng số Cake: tiện lợi, đơn giản, không dài dòng, không rào cản.

Những màu sắc tươi mới và kiểu chữ năng động tượng trưng cho những hoạt động của Cake — khác xa với hình ảnh chán nản và những thủ tục quan liêu của ngành tài chính xưa. Nói một cách khác, Cake tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng cho người Việt hiện đại.

+ more

- less