Suboi

Từ 2017 đến 2020, rice là đơn vị xây dựng chiến lược hình ảnh cho SUBOI. rice đồng hành cùng SUBOI qua một loạt những album phát hành, cùng lúc cô định hướng sự nghiệp nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ nổi bật của thế hệ âm nhạc mới.

+ more

- less