ASPaC Awards là cuộc thi thiết kế bao bì dành riêng cho sinh viên ngành thiết kế tại Châu Á. Dự án được thành lập bởi Quỹ Nhật Bản và Hiệp hội ASPaC nhằm thúc đẩy môi trường trao đổi ý tưởng và thiết kế giữa các nền văn hóa. Từ năm 2017-2019, Rice vinh hạnh được chọn làm người điều hành cuộc thi tại Việt Nam. Mỗi năm, Rice đều thiết kế bộ nhận diện mới cho #TeamVietnam. Với 2017, chủ đề cho cuộc thi là "Thử thách" (Challenge). Năm 2018, đề tài xoay quanh "Đổi mới" (Innovation). Vào 2019, "Truyền cảm hứng" (Inspire) được chọn làm chủ đề.

+ more

- less